Ammattitaitoisesti rakennettu koulutus on kaikkien etu

Konsernissamme on koulutettu mm. uusia telineasennuksen, teollisen pintakäsittelyn ja sähköalan ammattilaisia yhdessä asiakasyrityksen kanssa. Alla kokemuksia toteutetuista koulutuksista.

Koulutettavien halu tehdä ja oppia teki vaikutuksen asiakkaaseen.

Vakituista työtä Deleten RekryKoulutuksella.

Delete aloitti Uramuuntajan ja työhallinnon kanssa alkukeväästä pilottihankkeen puhdistusalan RekryKoulutuksesta kiinteistöalalle, viemäritöihin ja teollisuuteen.

Reilun kolmen kuukauden mittaisella jaksolla koulutetaan uusia osaajia henkilöistä, jotka ovat työelämänsä murroskohdassa, eli työttömiä tai uranvaihtajia.

– Tavoitteenamme on, että kaikki koulutukseen osallistuvat henkilöt saadaan rekrytoitua meille vakituiseen työsuhteeseen, kertoo henkilöstöjohtaja Jukka Marttila Deleteltä.

– Tarvitsemme lisää osaajia, mutta tälle alalle ei ole olemassa valmista koulutusta. Meidän pitää itse opettaa henkilöstömme näihin tehtäviin, Marttila selittää.

Kevään koulutettavista on tarkoitus saada uusia tekijöitä Riihimäelle ja Porvooseen raskaan teollisuuden puhdistustehtäviin sekä Helsinkiin kiinteistö- ja viemäripuolelle.

Lue Deleten ja osallistujien kokemuksia kevään 2017 ohjelmasta »

**************************************************

Motivoituneita telineasentajia saa, kun kouluttaa.

Konsernissamme koulutettiin kymmenkunta uutta telineasennuksen ammattilaista yhdessä asiakasyrityksen kanssa.

Kotimaisista telineasentajista on ajoittain pulaa, ja siksi asiakasyrityksemme päätti lähteä mukaan rekrytoivaan koulutukseen kouluttamaan uusia osaajia.

”Esimerkiksi Virosta ja Puolasta olemme saaneet todella ammattitaitoisia tekijöitä, mutta kielimuuri asettaa omat haasteensa”, asiakasyrityksen aluepäällikkönä toimiva henkilö kertoo. Hän on tyytyväinen konsernissamme toteutettuun koulutukseen ja sen järjestelyihin.

”Meillä ei ollut juurikaan odotuksia, mutta lopputulos oli hyvä. Saimme paljon hakemuksia ja motivoitunutta porukkaa, joka oikeasti halusi työtä”, aluepäällikkö kommentoi.

Koulutukseen saapui noin 100 hakemusta, ja noin 30 henkilöä kutsuttiin haastatteluun. Lopulta valituiksi tuli 12 koulutettavaa, joista kahdeksan työllistyi asiakasyrityksen projekteihin heti.

”Työllistyneillä henkilöillä on lukuisia mahdollisuuksia edessä. Ehkä jonain päivänä heidät nähdään nokkamiehen tai työnjohtajan tehtävissä”, aluepäällikkö toteaa.

Ne työntekijät, joilla oli pohjalla jo metallityön kokemusta, pystyivät suuntautumaan hitsaustöihin. Yksi osallistujista tekee nyt myös puusepän töitä asiakasyritykselle.

Koulutus kesti kolme kuukautta ja sen aikana osallistujat saivat suoritettua muun muassa työturvallisuuskortin, trukkikortin ja tulityökortin, ja he saivat ensiapukoulutusta. Koulutukseen sisältyi 2,5 kuukauden pituinen työharjoittelu, joka toteutettiin telakalla.

Valituilta opiskelijoilta edellytettiin tiimityötaitoja ja hyvää fyysistä kuntoa. Tärkein valintaperuste oli korkea motivaatio ja siksi aiempaa kokemusta rakennusalalta ei tarvinnut olla.

Aluepäällikkö toteaakin, että myös ne, joilla ei ollut aiempaa kokemusta, pääsivät kärryille.

”Tärkeintä oli osallistujien halu tehdä ja oppia.”

Lisätietoja pyydettäessä.

**************************************************

Ammattitaitoisesti rakennettu pintakäsittelyalan koulutus on kaikkien etu

Konsernissamme toteutettu rekrytoiva koulutus antoi 12 osallistujalle tilaisuuden kouluttautua uuteen, kiinnostavaan työhön teollisen pintakäsittelyn ammattilaisena. Samalla asiakkaamme sai mahtavan joukon osaajia.

Isoissa infrastruktuurirakenteissa kuten esimerkiksi tuulivoimaloissa, öljynjalostamoilla sekä sellu- ja paperikoneissa riittää pintaa maalattavaksi. Pintakäsittelyn ammattilaisista on kuitenkin pulaa.

Teollisuusalan asiakasyrityksemme lähti mukaan kouluttamaan uusia pintakäsittelyn ammattilaisia rekrytoivalla koulutusohjelmalla, joka kesti noin kolme kuukautta.

Asiakasyrityksemme henkilöstöpäällikkö toteaa olleensa hyvin tyytyväinen koulutukseen. Hänen mielestään koulutus oli rakennettu ammattitaitoisesti.

”Järjestelyt oli hoidettu hienosti ja asiat sujuivat nopeallakin aikataululla. Toki meillä oli ihan mahtavat opiskelijat. Siitähän se on paljon myös kiinni, että on hyvät tyypit opiskelemassa”, henkilöstöpäällikkö sanoo.

Koulutukseen löydetyistä hyvistä tyypeistä pidettiin myös hyvää huolta – henkilöstöpäällikkö kiittää, että osallistujat saivat koulutusjoukolta tukea ja neuvoja aina tarvittaessa.

Koulutus sisälsi 20 koulutuspäivää, joiden aikana osallistujat perehtyivät muun muassa metallimaalaukseen, korroosionestomaalaukseen ja ruiskumaalaukseen sekä oppivat alaan liittyvät kone- ja laitetekniikat. Koulutuksessa osallistujat saivat myös suorittaa alalla tarvittavat turvallisuuskortit. Työharjoittelut olivat asiakasyrityksen omilla maalaamoilla.

Positiivisinta oli, että suurin osa koulutetuista pystyttiinkin työllistämään heti. Yritys siis sai koulutettuja tekijöitä, joiden ammattitaito tulee vielä kasvamaan itse työtä tehdessä.

Henkilöstöpäällikön mielestä parasta koulutuksessa oli sen helppous asiakkaan näkökulmasta.

”Tuntui, että meitä huomioidaan ja tarpeitamme kuunnellaan.”

Asiakasyrityksen yhteystiedot ja lisätietoja pyydettäessä.

 

**************************************************

Koulutimme yli 50 osaajaa sähköalalle

Toteutimme suomalaisen yrityksen kanssa rekrykoulutuksen, joka tarjosi 55 ihmiselle uuden ammatin sähköalalta.

Asiakasyrityksellä oli haaste löytää tekijöitä alueelta, jossa työttömyysprosentti oli pieni ja tarvittavaa osaamista ei vielä ollut. Työntekijöitä haluttiin etsiä ensisijaisesti Suomesta. Toteutimme asiakkaalle ohjelman, joka koulutti työntekijöitä monipuoliseen laitekokoonpanotyöhön sähköalalle.

Kolmen kuukauden pituisia koulutusohjelmia järjestettiin lopulta yhteensä kolme, ja niihin haki yhteensä yli 400 ihmistä. Lopullinen osallistujamäärä oli noin 60. Kriteereinä valinnalle olivat vahva motivaatio ja kädentaidot, sillä työssä tarvitaan sorminäppäryyttä. Lisäksi hakijoiden oli oltava työttömiä työnhakijoita tai työttömyysuhan alla.

Rekrykoulutuksien pääpaino on käytännön oppimisella: osallistujat pääsevät tekemään konkreettista työtä asiakasyrityksessä. Työtä tukee teoriaopetus. Päätavoite tässäkin koulutuskokonaisuudessa oli, että koulutusjakson loputtua osallistujat työllistyvät.

Kaikki kolme koulutusta onnistuivat hyvin, ja yksi niistä ylivertaisesti. Toisena järjestetyn koulutuksen osallistujien työllistymislukema oli jopa 90,5 prosenttia. Palaute koulutuksesta oli poikkeuksellista. Osallistujat arvostelivat koulutuksen arvosanoin asteikolla 1-5, ja koulutus sai keskiarvoksi yli kiitettävän 4,4.

Asiakasyrityksen omat vakituiset työntekijät olivat lähes kateellisia, sillä koulutuskokonaisuuden sisällöstä oltiin onnistuttu luomaan niin kiinnostava, hyödyllinen ja monipuolinen. Koulutus sisälsi muun muassa työn tekemiseen tarvittavat sähkön perusteet, tuotannon laatujärjestelmät sekä perehdytyksen yrityksen tuotteista ja niiden perustekniikasta. Myös tuotteiden ylläpitoa, vianhakua sekä kokoonpanotyön ergonomiaa käsiteltiin.

 

Asiakasyrityksen yhteystiedot ja ja lisätietoja pyydettäessä.

 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä »

Rekrykoulutuksen lähtökohtana ovat aina yrityksen osaamis- ja rekrytointitarpeet sekä osallistujien työllistyminen. Koulutuksen kesto ja sisältö suunnitellaan yhteistyöyrityksen ja osallistujan tarpeiden pohjalta, mutta keskimääräinen pituus on 3-6kk. Yritykset etsivät motivoituneita ja kehittymishaluisia tekijöitä – ja he ovat valmiita panostamaan osaamisen kehittymiseen myös tulevaisuudessa. Kehittyminen ja menestyminen ohjelman aikana vaatii osallistujalta kiinnostusta sekä halua oppia ja tehdä työtä.

Uramuuntajan rekrykoulutus

Uramuuntajan_rekrykoulutus

Ota yhteyttä!

Author

Marjo Kaukoniemi

Project Manager

+358 44 055 5594

marjo.kaukoniemi@uramuuntaja.fi