Uudelleensijoittumis- ja muutosturvapalvelut

Tarjoamme teollisuus-, rakennus-, logistiikka- ja -kunnossapitoalan yrityksille palvelut irtisanomistilanteisiin.

Huomaa uusi muutosturvaa koskeva lainsäädäntö!

Toimintamallimme on suunniteltu vastaamaan kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovitun muutosturvalain yrityksille asettamiin uusin vaatimuksiin.

Palvelumme avulla yrityksestä lähtevät henkilöt työllistyvät nopeasti ja laadukkaasti uusiin tehtäviin yrityksen ulkopuolelle. Huolehdimme tarvittaessa myös yritykseen jäävien henkilöiden tsemppaamisesta ja motivoinnista.

Barona-konsernilla ja Uramuuntajalla on laaja kokemus eri toimialoista ja palveluissamme yhdistyy tietous työmarkkinoista ja raskaan sektorin kasvualoista, henkilökohtainen työnhakuvalmennus, osaajien ammatillisen osaamisen kehittäminen sekä rekrytoitumista tukevat digitaaliset ratkaisut. Eräänä työllistämisen kanavana käytössämme ovat myös Barona-konsernin 25.000 vuosittaista työpaikkaa.

Yhdistämme tehokkaasti rekrytoivat yritykset sekä valmennettavat henkilöt. Olemme yrityksesi tukena joko akuutin tai pitkäaikaisemman muutoksen läpiviennissä ja tarvittaessa huolehdimme kumppaniemme kanssa yrityksestä lähtevien henkilöiden ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Arvostava irtisanomisprosessi ja vastuulliset uudelleentyöllistymispalvelut parantavat tutkitusti työnantajamielikuvaa.

Palvelemme sekä yksittäisiä henkilöitä että satojen henkilöiden ryhmiä. Ota rohkeasti yhteyttä, jos yrityksessäsi on tarve irtisanomistilanteiden vastuulliselle kumppanille!

 

Ota yhteyttä!

Muutosturva

1.1.2017 voimaan astuneet kilpailukykysopimuksen lainsäädäntömuutokset velvoittavat yrityksiä huolehtimaan entistä laajemmin irtisanottavien henkilöiden muutosturvasta.

Muutosturvaa sovelletaan silloin, kun työnantaja irtisanoo tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä työntekijänsä.

Työnantajalla on tällöin velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työllistymistä edistävää koulutusta tai valmennusta, jonka arvon on vastattava työntekijän yhden kuukauden laskennallista palkkaa tai samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausittaista ansiota, sen mukaan kumpi on suurempi.

Muutosturvaa sovelletaan, mikäli työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää ja jos irtisanottava työntekijä on ollut vähintään 5 vuotta yhdenjaksoisesti työnantajan palveluksessa työsuhteen päättymiseen mennessä.

Ota yhteyttä!

Author

Marika Neirama

Project Manager

+358 50 390 9788

marika.neirama@uramuuntaja.fi